Certificat ISO 1 Certificat ISO 2

Serveis

Pracofar Cosmetics li ofereix un servei integral al formulador:

  • Assessorament tècnic per al desenvolupament de noves línies de cosmètica, dermofarmàcia,etc.
  • El nostre laboratori central a ITÀLIA, acreditat per certificació UNI EN ISO 9001 pot realitzar-li els Assajos d’Eficàcia i Estabilitat de cosmètics, Controls Microbiològics, Assaigs de Innocuïtat, etc. que consideri necessaris per al Registre del seu producte.
  • PRACOFAR COSMETICS li proposa idees de màrqueting per al llançament de nous productes formulats amb els nostres actius.