Cyclodextrin tipologías

Cyclodextrin Complex

L'ENCAPSULACIÓ MOLECULAR

Cyclodextrin Complex és un sistema d’inclusió de principis actius en ciclodextrines mitjançant un procés biotecnològic exclusiu.
Les ciclodextrines són oligosacàrids cíclics obtinguts enzimàticament per acció de la Glucosiltransferasa.
Existeixen tres tipus diferents de ciclodextrines, anomenades α, β i γ (segons tinguin 7, 8 o 9 molècules de glucopiranosa) amb diferent capacitat d’encapsulació de principis actius en funció de les seves dimensions.
Aquest sistema d’encapsulació conegut com
Host-Guest (Allotjador-Hoste) és l’únic que permet encapsular una molècula hoste dins d’una molècula allotjadora.